De aller fleste som kjøper en varmepumpe i dag tror at en installasjon av en varmepumpe er det samme uansett hvem som utfører den.

Ingenting kunne vært mer feil!

Vi ser dessverre at det fortsatt er ganske vanlig med mer eller mindre useriøse montører. Forskjellen på en faglig proff installasjon og en installasjon utført av en mindre dyktig installatør kan være enorm.

De fleste varmepumper i midt- eller toppsegmentet fra de store produsentene holder en høy kvalitet. En toppmodell montert av en faglig dyktig og seriøs installatør kan holde i 15 år og kanskje helt opp i 20 år.

Minste kravet til en installatør av en varmepumpe er at han har F-gass sertifikat så spør gjerne om det. I Norge og EU er det er ulovlig å montere eller utføre service på en varmepumpe med gassrør uten å være F-gass sertifisert etter 2013.

Våre montører er Novap godkjent og har F-gass sertifikat, og har faglig stolthet for faget.
Vi er også behjelpelig med montasje av strømtilførselen til varmepumpa, da våre montører er elektrikere Gr.L.

Standard montasje:

 • Inntil 4 meter rørstrekk, kledd inn i kanal.
 • Strømkabel mellom inne og utedel.
 • Hulltaking i trevegg (For hulltaking og gjennomføring i i murvegg, betong, eller asbest kledning må tillegg påregnes)
 • Innedel montert på innsiden av yttervegg slik at rørene kan tas ut rett bakover fra innedel. Maks høyde 2.5m.
 • Maskin leveres med strømkabel på 1,5m på enten inne eller utedel (varierer med modell), for tilkobling til strømnett.
 • Utedel montert på vertikal betongmur, høyt nok over bakkenivå ift lokale snø forhold. Minimum 0,3 meter, maksimalt 1,5 meter over bakken. (Det må være minst 30cm betong mur tilgjengelig for å kunne montere utedel).
 • Test og igangkjøring av anlegg.
 • Demonstrasjon av varmepumpe for kunde.

Forutsetninger for standard montasje:

 • Kunde må besørge jordet strømtilførsel med jordfeilbryter til varmepumpens inne eller utedel (varierer med modell). Kursen må dimensjoneres for den aktuelle varmepumpen, som regel 10A eller 16A.
 • Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.
 • Det forutsettes at det er kjørbar vei frem til monteringsstedet.
 • Arbeid utover dette følger egen prisliste.

Standard montasje 5500,-kr inkl moms.

Vi monterer også varmepumper kjøpt hos andre, da med garanti kun på montasje jobben.